BlogPlay.euRegulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

10.15.2007 12:58:42 · Opublikowano w PLAY news
Gazeta Prawna dopatrzyła się poważnych uchybień w "Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o.". Najpoważniejszym z nich, dotykających podstawowych praw abonenta jest zapis dający możliwość operatorowi natychmiastowego zerwania umowy, bez odszkodowania oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia. Treść tego można znaleźć w § 16. pkt. 11. RŚUT, oto fragment:
§ 16. 11. Operator może, według własnego wyboru, rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania w przypadku:
Jak podaje Gazeta Prawna jest to sprzeczne z art. 491 kodeksu cywilnego.
art. 491 § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
Gazet Prawna podaje również co może abonent zrobić po zaakceptowaniu takiego regulaminu: 1. Złożyć reklamacje do operatora z prośbą o usunięcie spornej klauzuli. 2. Zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie zaistniałej sytuacji. 3. Ostatecznie, gdy operator nie usunie sprzecznego według abonenta zapisu, może skierować sprawę do sądu. źródło: Gazeta Prawna
Źródło:

Napisz komentarz

Redakcja serwisu Blog Play zastrzega sobie możliwość moderacji (edycja, usuwanie) komentarzy zawierających wpisy niezgodne z Polskim prawem, obrażające innych użytkowników, zawierające wulgarne czy też obraźliwe treści. Ponadto zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń reklamowych.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące prywatnymi opiniami użytkowników.

Zamieszczone przez użytkowników komentarze nie stanową stanowiska serwisu.