BlogPlay.eu

Posty otagowanie tagiem ‘czasopismo’

256 – mamy licencje na pisanie

12.29.2007 · Opublikowano w PLAY news

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział I Cywilny w osobie Przewodniczącej Sądu Okręgowego Domiceli Gawlińskiej-Kowalczyk po rozpoznaniu w 12 grudnia 2007 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Łukasza Dzierżaka o dokonanie wpisu do rejestru dzienników i czasopism  postanawia: 1. zarejestrować wydawanie czasopisma pt.     “BlogPlay.eu – Blog Play” 2. wpisać do rejestru dzienników i czasopism ...