BlogPlay.eu

Posty otagowanie tagiem ‘pdf’

Zmiana formatu e-faktury w Play

10.28.2011 · Opublikowano w inne, komunikat, PLAY news

Z dniem 20. 10. 2011 roku zmianie uległ format e-faktury w Play z dotychczasowego xml na nowy format PDF (Nowy format e-dokumentów jest zgodny z rozporządzeniem MF z dnia 17.12.2010 (Dz.U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661), opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem). Oznacza to, że wszystkie e-faktury wystawiane od tej daty są ...