BlogPlay.eu

Posty otagowanie tagiem ‘?ukasz Dzier??ak’

Oświadczenie w sprawie kopiowania treści

09.01.2008 · Opublikowano w PLAY news

Oświadczenie Ja niżej podpisany Łukasz Dzierżak, redaktor naczelny oraz właściciel czasopisma pt. “BlogPlay.eu – Blog Play” zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Wydział I Cywilny pod numerem 256 oświadczam, iż nie udzieliłem zgody serwisowi fade.pl oraz telefony.fade.pl na kopiowanie treści z serwisu blogplay.eu a zawarte w wyżej wymienionym serwisie treści podpisane moją nazwą użytkownika (ddluk) ...