BlogPlay.eu

Wyniki PLAY za Q3 2015

11.25.2015 14:15:23 · Opublikowano w wyniki
Komunikat prasowy 24 listopada 2015 r.   PLAY osiągnął udział w rynku na poziomie 23,0% (wzrost o 2,4 p.p. r/r), odnotowując wzrost zarówno na poziomie przychodów, jak i wyniku EBIDTA. Najważniejsze dane finansowe za 3 kw. 2015 r.:
  • Baza klientów wzrosła do 13,5 mln (+14,9% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 49,6% z 46,3% w 3 kw. 2014 r.
  • W 3 kw. 2015 przychody operacyjne wyniosły 1 367 mln zł, co stanowi wzrost o 19,3% w porównaniu z 3 kw. 2014 r.
  • Za okres dwunastu miesięcy zakończony w 3 kw. 2015 r. przychody od użytkowników wyniosły 3 982 mln zł, co oznacza wzrost o 18,4% rok do roku
  • W 3 kw. 2015 r. przychody od użytkowników wyniosły 1 070 mln zł, co oznacza wzrost o 15,5% w porównaniu z 3 kw. 2014 r.
  • Skorygowana EBITDA za okres dwunastu miesięcy zakończony w 3 kw. 2015 r. wyniosła 1,408 mln zł, co oznacza wzrost o 41,6% w porównaniu z 3 kw. 2014 r.
  • W 3 kw. 2015 r. skorygowana EBITDA wyniosła 422 mln zł, co oznacza wzrost o 12,9% w porównaniu z 2 kw. 2015 r.
  • W 3 kw. 2015 r. baza abonencka wzrosła o 520 tys. abonentów netto, co stanowi wzrost o 1,0% w porównaniu ze wzrostem odnotowanym w 3 kw. 2014 r.
  • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 30 września 2015 r. zasięg usługi 4G LTE wynosił 77,2% populacji.
  W 3 kw. 2015 r. PLAY w dalszym ciągu powiększał swoją bazę abonencką oraz uśrednione ARPU, co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów oraz zysku EBITDA. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 49,6% w 3 kw. 2015 r. w porównaniu z 49,4% w 2 kw. 2015 r. i 46,3% w 3 kw. 2014 r. W 3 kw. 2015 r. do wzrostu skorygowanego zysku EBITDA przyczynił się dalszy wzrost bazy abonentów kontraktowych, która w 3 kw. 2015 r. zwiększyła się o 275 tys. netto.   „PLAY odnotował stabilny wzrost w kolejnym zakończonym kwartale. Znalazło to odzwierciedlenie w naszych zyskach, przepływach gotówkowych oraz kluczowych wskaźnikach efektywności. Nasza baza abonentów wzrosła do 13,5 mln, co dało nam udział w rynku na poziomie 23,0%. Osiągnęliśmy zadowalające wyniki finansowe dzięki silnej bazie klientów kontraktowych stanowiącej 49,6% całej bazy. Pod koniec trzeciego kwartału braliśmy udział w aukcji częstotliwości. W dniu 19 października 2015 r. prezes UKE ogłosiła wyniki aukcji i jesteśmy zadowoleni, że wygraliśmy te wysoce cenne częstotliwości LTE. Nasze znaczne zasoby częstotliwości stanowią silną podstawę dla dalszego rozwoju.” Jørgen Bang-Jensen, prezes PLAY   Wyniki PLAY za 3 kw. 2015 r. oraz za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2015 r.: Wyniki PLAY Q3 2015   O Play:

P4 Sp. z o.o., spółka prowadząca działalność pod nazwą Play, jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym usługi ponad 13,5 mln abonentów na dzień 30 września 2015 r. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe oraz transmisji danych klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową „PLAY”. Play świadczy te usługi, dostępne dla 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym zawarte z trzema pozostałymi operatorami sieci komórkowych w Polsce.

  Ostrzeżenie:

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Na takich oświadczeniach nie należy zbytnio polegać, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym Play Holdings 2 S.á r.l. oraz jej spółek zależnych (łącznie zwanych jako „Spółka”), które są trudne do przewidzenia oraz na które Spółka może nie mieć wpływu. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Spółki, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak „może”, „będzie”, „mogłoby”, „byłoby”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „przewiduje się”, „zamierza się”, „dąży się”, „uważa się”, „ocenia się”, „przewiduje się”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu”, „rozważa się”, „możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Spółka uważa, iż niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych.

Od redakcji: kolejny spory wzrost i, co warto zauważyć, wg niektórych wyliczeń Play jest trzecim operatrem pod względem ilości kart SIM wyprzedzając tym samym Polkomtel. Ciekawe jak duży będzie przyrost w ostatnim kwartale tego roku?
Źródło:

Napisz komentarz

Redakcja serwisu Blog Play zastrzega sobie możliwość moderacji (edycja, usuwanie) komentarzy zawierających wpisy niezgodne z Polskim prawem, obrażające innych użytkowników, zawierające wulgarne czy też obraźliwe treści. Ponadto zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń reklamowych.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące prywatnymi opiniami użytkowników.

Zamieszczone przez użytkowników komentarze nie stanową stanowiska serwisu.