BlogPlay.euP4 i Polkomtel – decyzja Prezesa UOKiK

11.26.2009 12:47:16 · Opublikowano w ciekawostki, inne, PLAY news
Prezes UOKiK zobowiązała P4 i Polkomtel do zmiany antykonkurencyjnych warunków umowy. To już 17 decyzja zobowiązująca do zmiany niedozwolonej praktyki wydana przez Urząd w tym roku. Postępowanie antymonpolowe przeciwko P4 i Polkomtel zostało wszczęte w lutym br. Jego przedmiotem były warunki świadczenia usług roamingu krajowego. Roaming krajowy umożliwia korzystanie z obcych sieci, w przypadku, gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci operatora, z którym podpisał umowę o usługi telefonii mobilnej. Z informacji, którymi dysponował UOKiK wynikało, że między dwoma operatorami telefonii komórkowej – P4 i Polkomtelem doszło do zawarcia nielegalnego porozumienia. Na rynku telefonii komórkowej w Polsce pod koniec 2008 roku działało czterech sieciowych operatorów telekomunikacyjnych, przy czym trzech posiadało pełną infrastrukturę sieci komórkowej o zasięgu krajowym – Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, Polska Telefonia Komórkowa Centertel. Czwarty z nich – P4, ze względu na wejście na rynek dopiero w 2007 roku i zbyt krótki czas na rozwój własnej infrastruktury, miał ograniczony zasięg geograficzny. Spółka P4, żeby świadczyć usługi telefonii komórkowej na terenie całej Polski musiała uzyskać dostęp do sieci innego operatora telekomunikacyjnego. W tym celu P4 – odbiorca usługi zawarło umowę o roamingu krajowym z Polkomtelem – posiadającym sieć. Prowadzone postępowanie wykazało, że niezgodne z prawem antymonopolowym są warunki zawartego kontraktu – w szczególności zobowiązanie P4 do zakupu dostępu do sieci wyłącznie od Polkomtela. Dodatkowo, umowa zagwarantowała Polkomtel prawo pierwszeństwa świadczenia tej usługi przed innymi operatorami. Urząd uznał, że warunki zawartego porozumienia między spółkami mogły przyczynić się do ograniczenia konkurencji. Urząd nie kwestionuje prawa przedsiębiorców do zawierania umów na wyłączność oraz zastrzegania pierwszeństwa między kontrahentami. Zakazane są jednak tego typu klauzule, umieszczane zwłaszcza w wieloletnich umowach, które mogą wpłynąć na ograniczenie konkurencji na danym obszarze. W związku z tym, że spółki zobowiązały się do zmiany warunków kontraktu oraz wykreślenia kwestionowanych klauzul antykonkurencyjnych – Urząd nie nałożył na przedsiębiorców kary finansowej mogącej wynieść maksymalnie 10 proc. przychodu. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje, że w przypadku wydania decyzji zobowiązaniowej, Prezes Urzędu nie stosuje kar pieniężnych wobec przedsiębiorców, którym zarzucił udział w niedozwolonym porozumieniu. Sankcje finansowe mogą pojawić się w sytuacji, gdy spółki zobowiążą się do zmiany praktyki, ale z różnych powodów nie wykonają decyzji. Wówczas maksymalna sankcja finansowa to 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki w niewykonaniu zobowiązania. W przypadku porozumienia zawartego między Polkomtelem i P4 wypełnienie zobowiązań, zdaniem Urzędu, wyeliminuje kwestionowane klauzule i jednocześnie pozwoli osiągnąć stan rynku zgodny z prawem konkurencji. Spółki zobowiązane zostały również do składania sprawozdania o zrealizowaniu zobowiązania przez trzy kolejne lata trwania współpracy miedzy nimi. Źródło: UOKiK
Źródło:

2 komentarze dla wpisu “P4 i Polkomtel – decyzja Prezesa UOKiK”

  1. brak info o nowej ofercie?

  2. jakiej nowej ofercie?? 🙂 coś się dzieje? 😀
    mam nadzieję, jesli chodzi o roaming krajowy, że nie zmienią dostawcy. Plus mi odpowiada najbardziej

Napisz komentarz

Redakcja serwisu Blog Play zastrzega sobie możliwość moderacji (edycja, usuwanie) komentarzy zawierających wpisy niezgodne z Polskim prawem, obrażające innych użytkowników, zawierające wulgarne czy też obraźliwe treści. Ponadto zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń reklamowych.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone komentarze będące prywatnymi opiniami użytkowników.

Zamieszczone przez użytkowników komentarze nie stanową stanowiska serwisu.